Android apps

logo guidepost

Google Play

Aplikace funguje přes sdílení obsahu. Vyfoťte rozcestník a potom přímo z aplikace "Fotoaparát" nebo "Galerie" sdílejte fotografii a v následujícím menu vyberte guidepost. Lokace se bere z exif informace uložené ve fotografii. Musíte mit tedy zapnutou gps a povoleno vkládání pozice v aplikaci "Fotoaparát".


Checkinosm

TBD Check in to places.


AndroidTOP

shows output of android top command, allows to kill processes using kill command. This allows you to end anything.

Google Play


webcalclient

Google Play

Valid HTML 4.01 Transitional